Кога познатите би го задржале вистинското име

Сценското име е секогаш главен предизвик, па затоа мора да е препознатливо, но во секој случај и уникатно. Но, како би изгледале работите, кога секој од нив би го задржал своето вистинското име?
Датум: 06 окт 2010
, Автор: