Ирина Мицов

Главен и одговорен уредник

irina@kafepauza.mk

 

Игор Мицов

UX/UI Дизајнер

Пецо Данајловски

Вебмастер гуру

Христина Видевска

Маја Којчева – Величкова

Автори

Маријана Гаврилова

Асистент за социјални медиуми