Ирина Мицов

Главен и одговорен уредник

irina@kafepauza.mk

Моника Трајковска

Заменик-уредник

Игор Мицов

UX/UI Дизајнер

Пецо Данајловски

Вебмастер гуру

Наталија Наумовска

Ана Патриклиева

Автори