Би сакал наставничката да знае дека дома немам моливи за да пишувам домашна.