созревање | Кафе пауза - Part 4

20 работи кои мора да прекинете да ги правите во 20-тите години

Погледнете ја нареднава листа и обидете се да сфатите кои работи е време да ги смените кај себе.

Што би сакале адолесцентите нивните родители да знаат?

Кои се оние работи кои родителите треба да ги имаат предвид кога го градат односот со детето-адолесцент?

Поедноставете си го вашиот живот

Оставете ги оние нешта кои не можете да ги промените. Фокусирајте се на оние кои можете да ги промените.