BrainHunt.mk – Проект за учество и наградување на средношколците во бизнисот!

Факултетот за Бизнис економија (ФБЕ) и Институтот за Бизнис економија (ИБЕ) со големо задоволство го презентираат BrainHunt.mk - атрактивен образовен проект за поттикнување на младите луѓе да размислуваат, да создаваат и да се вклучат во светот на бизнисот.
Датум: 26 мар 2014
, Автор: