комета | Кафе пауза

Која била првата личност која открила комета со помош на телескоп?

Освен тоа, таа била и првата жена која работела како професионален астроном во САД...

Филм: Поврзаност (Coherence)

Спремни ли сте за кинење на нервите?