Ова смешно видео ќе ве потсети дека без разлика на ситуацијата во која се наоѓате, безбедниот секс треба да ви биде на прво место. Станува збор за француска реклама чија цел е ширење на пораката за заштита од сида и други видови полово преносливи болести…