13 август 2022 | Кафе пауза

Како да постигнете внатрешен мир кога сè се чини несигурно?

Дали можете да го пронајдете внатрешниот мир дури и ако ве тиштат несигурности и неизвесности?