златен час | Кафе пауза

Златниот час низ светот

Златен час е израз кој фотографите го употребуваат за првиот и последниот час од денот во кој има дневна светлина.