Баш би било интересно доколку скиите не беа ограничени само за користење на снег, па љубителите на овој спорт да можеа да влетаат и во откачена шумска скијачка авантура во бујната пролет. Во ова видео токму тоа се случува, а истото е сегмент од спортски филм којшто се вика „Valhalla“, за кој критичарите велат дека има одлична кинематографија и музика. Пуштете го видеото и препуштете ѝ се на имагинацијата!