Мало девојче секојдневно го чека училишниот автобус за да го прегрне својот брат