Златниот час низ светот

Златен час е израз кој фотографите го употребуваат за првиот и последниот час од денот во кој има дневна светлина.

Истражувајќи го светот преку неверојатни фотографии

Фотографии на тема: „Како фотографирањето може да ни помогне да го истражуваме нашиот свет кој постојано се менува?“

Брилијантни фотографии од натпревар на National Geographic

...кои веќе се кандидати за главната награда.

Величествените бои видени во разни делови од светот

„Живот во боја“ е фотографска книга исполнета со 375 впечатливи слики кои ги истакнуваат спектакуларните бои видени во разни делови од светот, објавена од страна на National Geographic.
Датум: 19 дек 2012