Хуманитарен Концерт - Со помош до нов животМарга Велеска, 26 години боледува од церебрална парализа. За да се подобри нејзината здравствена состојба потребен и е третман со пресадување матични клетки во Русија.

Во пресрет излегуваат бендовите:
„Културно уметнички работници“, „Foolish Green“, „Steel Temple“, „Fusnota“, „Тотално Опуштање“ и „Верка“.

Дата: 23.10.2012
Местото на случување: Хавана
Почеток: 21 ч
Карта: 150 ден.
Настан на Фејсбук

Ви благодариме за вашата хуманост.Хуманитарен Концерт - Со помош до нов живот