Сакам наставничката да знае дека понекогаш бележникот за евидентирање на она што сум го прочитал не ми е потпишан бидејќи мајка ми ретко е дома.