Психолозите одговараат: Дали униформите навистина ги намалуваат разликите помеѓу децата?

Се верува дека униформите ги намалуваат разликите меѓу децата, па затоа честопати училиштата воведуваат правило за нивно носење. Па, колку е воопшто влијателно носењето униформи? Резултатите од истражувањата не му одат баш во прилог.

Психолозите одговараат: Дали униформите навистина ги намалуваат разликите помеѓу децата?

Социолошката анализа на Брунсм и Рокемор ги следела и споредувала различните службени статистички податоци помеѓу училиштата кои вовеле униформи и оние кои не вовеле.

Во истражувањето не е потврдено влијанието на униформите на проблемите во однесувањето на училиште, злоупотребата на дрога и редовноста на наставата. Исто така не е утврдена и врската помеѓу носењето училишни униформи и подобрите академски резултати на учениците.

Влијанието на кодексот на облекување врз аспектите на школувањето

Дејвид Брунсм подоцна продолжил да го истражува влијанието на носењето униформи од различни аспекти на образованието и резултатите ги претставил во книгата „Движењето на училишните униформи“ (The School Uniform Movement). Тој признал дека униформите не менуваат многу работи во училиштата.

„Политиката на носење униформи нема да го спречи насилството или проблемите во однесувањето. Нема да ја развие самопочитта и мотивацијата кај учениците. Нема да ги урамнотежи социјалните разлики кои ги разделуваат учениците. И нема да ги подобри нивните академски достигнувања.“

Отпорот на учениците кон униформите

Ако ги прашате учениците за мислење, ќе ви одговорат на сличен начин. Истражувањето на ДаКоста покажало дека 75% од учениците се против униформи, а како причини ги наведуваат ограничувањето на слободата, високата цена и бескорисноста на ова политика. Едно постаро истражување покажало дека 80,9% од учениците сметаат дека воведувањето униформи не ја намалува појавата на тепачки помеѓу децата.

Отпорот на учениците кон униформите, што е особено видлив кај постарите деца, треба да се согледа и од аспект на психолошкиот развој: Адолесценцијата е транзициски процес од детство кон возрасна личност, период на созревање и развој на идентитетот за време на кој луѓето пробуваат различни интереси и начини на однесување.

Во текот на овој период, луѓето развиваат диференцирана и сложена слика за себе, вредности и ставови. Адолесцентите честопати го изразуваат својот идентитет преку облеката и така градат независност во однос на околината.

Социоекономски разлики меѓу учениците

Обврската за носење униформи во училиштата ги ограничува лични преференции и избори на учениците, односно слободата на изразување. Не е точен аргументот дека носењето униформа ќе ги намали социоекономските разлики меѓу учениците. Тоа може единствено да ги прикрие, иако и тоа е дискутабилно, бидејќи разликите помеѓу учениците може да се забележи и по тоа што не е составен дел од униформата, а децата секојдневно го носат и користат на училиште, како на пример, мобилни, ранци, патики и слично.

Психолозите одговараат: Дали униформите навистина ги намалуваат разликите помеѓу децата?

Стереотипи и предрасуди

Кога се изложени на меѓусебните разлики, децата учат едни од други, развиваат сопствен идентитет и самосвест и учат како да живеат заедно со другите луѓе кои се поинакви од нив. Не е проблем тоа што постојат разлики помеѓу децата во одделението, туку како наставниците ќе се справат со нив. Децата учат од однесувањето на возрасните кое го гледаат во околината и тој модел им служи како водич за сопственото однесување.

Уште на рана возраст, децата усвојуваат одредени стереотипи и предрасуди за другите групи што ги гледаат во својата околина, па така децата би требало да научат како да живеат со разликите, бидејќи тоа ќе ја намали можноста да развијат предрасуди и дискриминаторско однесување како последица од неинформираноста.

Отворен разговор за прифаќање на различноста

Преку отворениот разговор и запознавањето со постоечките разлики помеѓу културите и поткултурите, етничките припадности, обичаите, религиите, ставовите и вредностите учителот ги подучува учениците за разновидноста на групните припадности, но и станува пример за своите ученици за рамноправен соживот со оние кои се поразлични од нас.

Тоа го потврдуваат и истражувањата. Доколку ги изложуваме учениците на поинакви култоролошки и образовни позадини, тие поретко ќе донесуваат пристрасни заклучоци за другите групи. Училишните фактори што влијаат на развојот на граѓанските компетенции кај учениците се поврзани со демократската клима во одделението која ги поттикнува на слободен разговор и критичка дебата на политички и социјални теми преку грижа за меѓусебните односи и создавање можност учениците да вежбаат демократија.

Вложување во едукација на учителите, учениците и превентивните програми

Воведувањето униформи во училиштата нема да ги реши проблемите во образованието. Наместо во униформи, би требало да се инвестира во образованието, учителите и превентивните програми за учениците.

“Воведувањето униформи во училиштето може да се спореди со фарбање некоја стара, одронета зграда: Од една страна промената е веднаш видлива, но од друга страна, тоа е само еден слој свежа боја.“ – Брунсм и Рокемор

Несомнено е дека постојат голем број проблеми во образовниот процес. Прочитајте за следниве 10 начини на кои училиштето ги прави децата глупави и депресивни.

За авторот
Писателот во нејзината глава вели: Дај ми англиска книжевност. Дај ми урбан апсурд и егзистенцијализам. Дај ми мистерии за човечката психа. Дај ми театар и џез како терапија.

Поврзани содржини

Остави коментар