Би сакал наставничката да знае колку ми недостига татко ми бидејќи го депортираа во Мексико кога имав 3 години и го немам видено 6 години.