Јутјуб видеа со најмногу „dislikes“

Целата маса луѓе никогаш не може да биде комплетно задоволена, па затоа и се добиени следниве резултати...