5 жени кои го одбележале 19-тиот век

19-тиот век е важен период за жените. Во овој век веќе имале сè поголеми права, па нивната улога не била само онаа на домаќинка.