Сладок ракун ужива јадејќи грозје

Зрно по зрно, си ги кине со малите рачиња и си ужива.