Капаците од шахтите во Јапонија во улога на уметнички платна

Ако кај нас капаците од шахтите се мета на крадците, во Јапонија тие се мета на уметниците.
Датум: 09 мај 2012
, Автор: