Како е создаден познатиот коктел „Long Island“?

Во овој кус документарен филм Боб Бат раскажува за едно далечно лето во 70-тите...