Почеток на една љубовна приказна…

Овој краток филм прикажува еден бурен момент на магнетска конекција помеѓу маж и жена, кои се заљубуваат на прв поглед, и никој и ништо на светот не може да ги раздели.