ЦИА | Кафе пауза

Филм: Засолниште (Safe House)

Филм за докажувањето на сопствената вредност во ситуација кога никој не е безбеден…