10-те најплатени актери за 2015-та!

Додека ги чекаме новите филмски остварувања за 2016-та, се навраќаме на овогодишната кино програма и ги набројуваме најплатените актери во 2015-тата.

Што да направите со 100.000 долари?

Овие пари се всушност хонорарот кој го добил уметникот Ханс Петер Фелдман за значајни достигнувања во современата уметност. Том сметал дека ова ќе биде уникатен гест за музејот.