Би носеле ли чанти од овошје?

Креативни чанти искористени за промоција на новата Hermes Kelly Picnic Bag...