Како изгледаат духовите во различни земји ширум светот?

Дали постои живот после смртта? Дали душата го напушта телото? Дали живите можат да комуницираат со мртвите? Секоја култура има свој одговор на овие прашања.

Најстрашните шуми во светот

После ова, можеме слободно да заклучиме дека Црвенкапа лесно поминала. :)