Пингвини на туширање

Кога на пингвините ќе им стане премногу топло тие мораат да се снаоѓаат како знаат и умеат за да се разладат.