Флипер со Ајпад – играчка за враќање во детството

Необичен флипер кој може да се користи со едноставно вградување на Ајпад во него...