Сината планета Уран

Уран е третата најголема планета во Сончевиот систем, со светлосина боја и редок систем на прстени.