Формиран Кластер за туризам на Тиквешкиот регион

УНИДО поттикнува одржливи врски и развој на кластери во македонската туристичка индустрија со цел економски развој на земјата.
Датум: 11 дек 2015
, Автор: