Филм: Кон-Тики (Kon-Tiki)

Таму каде што сите гледаат бариери, некој гледа мост што ги поврзува световите...