Книга: „Четири спогодби“ – Дон Мигел Руис

Книгата потсетува на изворните учења на Исус и Буда, а е облагородена со длабоката мудрсот на стариот индијански народ - Толтеци, коишто според легендите не изумреле, туку само ги пронашле повисоките сфери на духот.