Како старите класични видеоигри ги добиле имињата?

Некои од нив имаат навистина чудни имиња кои никако не асоцираат на она што нè чека во играта.