Уметност на машина за пишување

Погледнете дел од уметничкото творештво на Paul Smith направено на машина за пишување.