Соништата на една девојка

Забележете ги едноставните, секојдневни предмети кои Јан Фон Холибнги ги употребил за изработката на овие сцени. Така на пример, птиците се всушност закачалки за облека, гумите на автомобилот се музички плочи...