Стави точка | Кафе пауза

„Стави точка“ – Камениот Мост засвети во портокалово во поддршка на кампањата против насилството врз жените

Делегацијата на ЕУ и семејството на ОН, заедно со националните партнери, ги здружуваат силите во поддршка на 16-те дена активизам против родовото насилство.
Датум: 26 ное 2015
, Автор: