Спонзори, спонзорки и спонзоруши

Спознорот не се грижи за својот изглед, тој си ја финансира својата спонзоруша и воопшто око не му трепка. Но, зрелата спонзорка, и тоа како ќе се грижи за својот изглед, за младото мевце да не ѝ забега за некое уште помладо...
Датум: 29 апр 2012
, Автор: