Црта со целото тело

Тони Орико е визуелен артист и изведувач, кој наједноставно би можел да се опише како човечки спирограф. Неговата работа го истражува капацитетот на човечкото тело како алатка во креативниот процес на творење.
Датум: 25 мај 2011
, Автор: