Историјата на солото на електрична гитара

Ова видео ќе ви ја прикаже историјата на солото на електрична гитара од раните 60-ти до денешно време и промените во стилот на свирење.