Зошто имаме веѓи?

Со нашите веѓи остваруваме невербална комуникација со другите луѓе, кога сакаме да покажеме дека сме збунети или лути. Но, дали тоа е нивната единствена цел?