Дали може да постои „Силата“ од филмот „Војна на ѕвездите“?

Дали има што било во науката, особено во квантната физика, што наликува на Силата?