Сеќавања испишани на табла

„Изгубената градина“ (Missing garden) е називот на овој проект кој е комбинација од илустрации, фотографии и табла за пишување, а чија цел е да ги истражи носталгичните сеќавања од детството.