Како би изгледале Фејсбук, Твитер и Гугл во 80-тите?

Веб-сајтот „Squirrel-monkey“ објави интересни видеа, во кои се прикажани овие денешни мега-успешни сервиси, доколку би биле стартувани во DOS во 80-тите години од минатиот век.

10 веб-алтернативи за програмите кои најчесто ги користите

Нивното развивање, денес ги направи моќна замена за комерцијалните десктоп апликации со кои можете успешно да си ја завршите својата работа.
Датум: 13 сеп 2010
, Автор: