Супер 8 (Super 8)

Филм за тоа дека некогаш животните настани може да те направат чудовиште иако длабоко во себе не си...