Како самите да ја подобрите вашата домашна Wi-Fi конекција?

Ова се пет работи на кои треба да внимавате за да имате подобра Wi-Fi конекција дома.

Подобрете ја вашата безжична конекција

Безжичниот сигнал нема голем дофат и сите ѕидови и поголеми предмети кои му стојат на патот можат да му попречат.
Датум: 31 авг 2010
, Автор: