Луѓето со интегритет се подобри луѓе. Еве како!

Да се има интегритет значи да се прави она што е правилно и хумано дури и тогаш кога можете да смислите милион изговори да не го направите тоа.

Вака изгледа детенце на магарица и зебра

Овој редок хибрид е познат под името зонки.