Музички стихови: Кога ќе ја пуштиш да си замине – Песинџер (Let Her Go – Passenger)

Стиховите на оваа песна според самиот изведувач имаат две различни значења.