Најрадиоактивните места на Земјата каде што сè уште живеат луѓе

Нуклеарни катастрофи, природна радијација и контејнери за радиоактивен отпад... Некои се напуштени, но во некои уште живеат луѓето.

10 пронаоѓачи кои загинале од сопствените изуми

Дел од откритијата заради кои денеска животот ни е поедноставен и полесен, скапо ги чинеле нивните пронаоѓачи. Платиле со животот...
Датум: 23 јан 2012
, Автор:

Факти поврзани со храната и пијалаците

Ова е период на полни трпези, па затоа ви сервираме неколку интересни факти поврзани со храната и пијалаците. :)
Датум: 04 јан 2012
, Автор: