Oксиморонските реченици на познатите

Кога ќе се спојат два противречни поими се добива оксиморон. Речениците во кои е застапена оваа стилска фигура на прв поглед изгледаат нелогично, но ако ги анализирате подлабоко ќе заклучите дека совршено ја дефинираат реалноста.
Датум: 07 мај 2012
, Автор: