Како да станете подобри промотери?

Постојат одредени правила и совети кои доколку ги следите би ви помогнале во тоа да бидете поуспешни во вашата работа како промотери...
Датум: 21 авг 2012
, Автор: